Vores mission

Mikkel Chislett har oprettet advokatkontoret Chislett Compliance i 2021. Navnet udtrykker et fokus på at yde kompetent juridisk rådgivning, der samtidig kan føre til reel overholdelse (compliance) af love, regler og procedurer hos klienterne. Det sker bl.a. med udgangspunkt i erfaring fra stilling som senioradvokat i et af de største danske advokathuse, erfaring fra stilling som senior compliance officer i en international børsnoteret bank, erfaring fra stilling som audit specialist i intern revision i en børsnoteret energivirksomhed og fra stilling i Finanstilsynet.

Chislett Compliance tilbyder juridisk rådgivning og specialiserede compliance-ydelser med det formål, at højne og løbende styre klienternes regulatoriske compliance-niveau; såvel ved løbende rådgivning, som i outsourcet form. Rådgivningen og compliance-ydelserne ligger primært indenfor områderne persondata/GDPR og finansiel regulering og – compliance. Men også indenfor andre rets- og fagområder, hvor klienten ønsker at hæve sit compliance-niveau og sin risikostyring via en struktureret og veldokumenteret tilgang.

Specialiseret erfaring fra tidligere stillinger

Mikkel Chislett har tidligere været ansat som senioradvokat hos Bech-Bruun, hvor han bl.a. var ansvarlig for rådgivning og compliance-ydelser indenfor områderne finansiel regulering og GDPR. Her rådgav Mikkel Chislett såvel store som små organisationer og var bl.a. outsourcet databeskyttelsesrådgiver og godkendt af Finanstilsynet som compliance-ansvarlig for klienter i den stilling.

Mikkel Chislett har yderligere erfaring fra stillinger i bl.a. Nordea, Saxo Bank og Ørsted, hvorfra han har erfaring med at sikre et passende compliance-niveau via effektive løsninger. Fra stilling i Finanstilsynet har han også erfaring med myndighedstilsyn og udfærdigelse af lovgivning. Fra de forskellige roller i stillingerne har Mikkel Chislett god erfaring med at skabe løsninger, der – udover at hvile på et stærkt juridisk fundament – også virker i praksis.

Om chislett compliance