ydelser

Vi gør jura til løsninger

Vi har mange års erfaring med at finde løsninger baseret på en stærk forståelse af klientens behov og ønsker, risikoprofil, strategi og operationelle forhold. Vi rådgiver primært indenfor områderne finansiel regulering og – compliance og persondata (GDPR).

Vi løser jeres daglige opgaver

Chislett Compliance forstår, hvordan man varetager den løbende drift af compliance-arbejdet effektivt og med fagligheden i højsædet.

ydelser2
compliance københavn

Vi kortlægger jeres risiko for bøder og sanktioner

Vi kombinerer erfaring fra stillinger som advokat med erfaring fra bl.a. praktisk compliance, intern revision og risk management. På den baggrund afdækker vi effektivt, hvor I reelt står.

Vi uddanner og inspirerer

Vi underviser i, hvordan man forstår lovreglerne og, hvordan man efterlever dem i praksis.

chislett compliance

Lad os mødes.