Privatlivspolitik

Hos Chislett Compliance har vi fokus på datasikkerhed og fortrolighed. I denne politik kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du som klient benytter vores services og website.

1. Dataansvar

1.1 – Chislett Compliance er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

Chislett Compliance (Advokat Chislett Aps)

CVR 41928972

Dyrehavevej 43

2930 Klampenborg

2. Formål og kategorier af personoplysninger

2.1 – Som klient hos Chislett Compliance eller potentiel klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning til dig. Det baserer sig på at indgå eller opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed, som du repræsenterer.

2.2 – Selskabsoplysninger og lignende er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan efter omstændighederne behandle fx dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

2.3 – Afhængig af de konkrete omstændigheder i den eller de sager, vi bistår dig med, kan vi ligeledes behandle følsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

2.4 – Da vi i visse tilfælde som advokatvirksomhed er underlagt pligter efter hvidvaskloven, vil vi behandle dine personoplysninger i den forbindelse, herunder identitetsoplysninger, fx navn, CPR-nr. og pasnummer. Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven for at opfylde vores pligter efter denne lov. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskloven.

2.5 – Som bruger af vores website må du forvente, at vi bruger cookies til at sikre, at websitet virker. Se nærmere vedr. Cookie-politik nedenfor. 

3. Modtagere

3.1 – I visse tilfælde overlader vi dine oplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, markedsføringsbureauer, udbydere af klienttilfredshedsundersøgelser, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks. 

3.2 – Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til politiet, SKAT, andre offentlige myndigheder eller domstole, voldgiftsretter, andre advokatvirksomheder, modparter i sager samt eksterne samarbejdspartnere, fx undervisere.

4. Tredjelande

4.1 – Chislett Compliance overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande udenfor EU/EØS), medmindre det er nødvendigt i den konkrete sag. I den situation, vil vi sørge for, at der er et overførselsgrundlag, og du vil blive informeret i forbindelse med den konkrete sag.

5. Sikkerhed

5.1 – Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det vedrører beskyttelsen af personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores standarder og dermed lever op til kravene om passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores ypperst for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. 

5. 2 – Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil.

6. Opbevaring og sletning

6.1 – Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx hvidvask-, bogførings- og forældelsesloven, kan dog pålægge os eller give os ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiserede.

6.2 – Personoplysninger, som vi har indhentet for at leve op til kravene i hvidvaskloven, opbevares i fem år efter klientforholdets ophør. Derefter slettes de.

7. Dine rettigheder

7.1. – Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

7.2 – Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

7.3 – Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

7.4 – Hvis vi behandler din personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine oplysninger på andet grundlag, herunder i forhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykket.

7.5 – Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os. Venligst i den forbindelse angiv os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan bekræfte din identitet til brug for behandlingen af din anmodning, herunder dit navn og e-mailadresse. Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt.

7.6 – Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler dem til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer 33193200, e-mail dt@datatilsynet.dk. Vi henviser herudover til Datatilsynets website.

8. Ændringer og opdatering

8.1 – Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik fx i tilfælde at ny lovgivning, nye tekniske løsninger eller nye services. Privatlivspolitikken er senest opdateret April 2024.

9. Kontakt

9.1 – Har du spørgsmål til denne politik eller ønsker, at vi sletter eller ændrer personoplysninger, som vi registeret om dig, da kontakt os venligst på kontakt@chislettcompliance.dk. Angiv venligst “persondata/persondatapolitik” i emnefeltet. 

Cookie-politik

1. Anvendelse

1.1 – Cookie-politikken gælder for chislettcompliance.dk.

2. Brug af cookies på websitet

2.1 – Vi bruger alene funktionelle cookies på vores website, der er nødvendige for at websitet virker. Vi bruger ikke cookies til statistik, markedsføring eller cookies, der videregiver oplysninger til tredjeparter. Vi bruger ikke nogen form for pixel-tracking. Bemærk, at vores samtykke-vindue (pop-up vindue) er sat op til, på et senere tidspunkt, at kunne administrere forskellige typer af samtykker. 

3. Generelle oplysninger om cookies

3.1 – Generelle oplysninger om cookies: Cookies er en lille datafil, der gemmes på din laptop eller andet hardware eller udstyr, som du bruger til at tilgå websitet. Formålet er at genkende udstyret så din brug af siden genkendes. Mere eller mindre alle websites sætter cookies, herunder med det formål. Ofte er cookies også nødvendige for at websitet eller visse dele heraf vises korrekt. Sessions-cookies gemmes kun imens din browser er åben, hvorimod vedvarende cookies gemmes længere. Når du genbesøger et website fornys cookies automatisk. Tredjeparts-cookies fra andre end ejeren af websitet kan også gemmes. 

4. Afvise cookies

4.1 Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om, hvordan du blokerer eller sletter cookies i din foretrukne browser på digitaliseringsstyrelsen.dk Introduktion til cookies (digst.dk)

5. Ændringer og Opdatering

5.1 – Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik fx i tilfælde at ny lovgivning, nye tekniske løsninger eller nye services. Cookie-politikken er senest opdateret April 2024.